C/ Pere Mestres, 31 Bis
ONA, SCP  SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
657 52 50 33 - 619 88 54 82 - 977 67 34 91
Fax 977 67 34 91
@ onascp@yahoo.es
Horari Dilluns a Diumenge 24 hores

1. Serveis de l’àmbit de la gent gran i/o persones amb malalties o dependències transitòries

1.1. Serveis d’atenció a la persona

Aixecar i posar al llit. Vestir i desvestir

Higiene personal

Mobilització a la llar

Canvis posturals

Control i seguiment de l’administració de medicació simple

Organització del menjar (compra i preparació d’àpats)

Ajut en la presa d’aliments

 

1.2. Serveis d’acompanyament

Acompanyament en el domicili (lectura i altres)

Acompanyament a fora del domicili i gestions vàries

Acompanyament a visites mèdiques i gestió de receptes

Acompanyament en activitats lúdiques i altres

Ajut en situacions de crisi familiar

 

1.3. Serveis d’educació sanitària i social

Ensenyar tècniques i habilitats als cuidadors informals (familiars directes i altres) a través dels cuidadors formals

1.4. Serveis de suport psicològic i sanitari

Cures de control sanitari

Administració de medicaments

Prevenció de demències, motivació i estimulació

Suport en fisioteràpia

Suport emocional

1.5. Altres serveis

Atenció en hospitalitzacions

Atenció en convalescències

Fisioteràpia

Perruqueria

2. Serveis atenció a la Llar

Ordre i neteja de la llar

Rentat, planxat i repàs de la roba i/o gestió bugaderia

Administració econòmica de la llar

Servei Prodomicili • Copyright © 2004-2010 Fundació Propenedès | Política de Galetes

email: prodomicili@propenedes.com