Carrer del Forn 31
08208 SABADELL
SÈNIOR GLOBAL SOLUTIONS, SL
937270949
Fax 938049119
@
seniorglobalsolution@gmail.com
Horari Dilluns a Diumenge: 24 h

1. Serveis de l’àmbit de la gent gran i/o persones amb malalties o dependències transitòries.

1.1. Serveis d’atenció a la persona

 • Aixecar i posar al llit. Vestir i desvestir
 • Higiene personal
 • Mobilització a la llar
 • Canvis posturals
 • Control i seguiment de l’administració medicació simple
 • Organització del menjar
 • Ajut en la presa d’aliments

1.2. Serveis d’acompanyament

 • Acompanyament en el domicili (lectura , activitats , companyia i altres)
 • Acompanyament a fora del domicili i gestions vàries (passeig, compres)
 • Acompanyament en activitats lúdiques i altres

1.3. Serveis de formació i d’educació sanitària i social

 • Cursos de formació per a cuidadors
 • Grup de suport a familiars
 • Serveis de suport psicològic i sanitari
 • Prevenció de demències, motivació i estimulació, coaching
 • Estimulació cognitiva
 • Taller de memòria
 • Suport emocional

1.4. Altres serveis

 • Fisioteràpia / rehabilitació
 • Podologia
 • Perruqueria
 • Atenció en hospitalitzacions i convalescències

2. Serveis a la llar

 • Ordre i neteja de la llar
 • Rentat, planxat i repàs de la roba i/o gestió bugaderia
 • Administració econòmica de la llar
 • Cuina

Servei Prodomicili • Copyright © 2004-2010 Fundació Propenedès | Política de Galetes

email: prodomicili@propenedes.com